Een geslaagd feestje

Afgelopen woensdag 15 juni jl is er een geslaagd feestje geweest bij onze organisatie DAT. Alle ingrediënten voor een succes waren aanwezig; veel zon en lachende
gezichten, goed humeur, mooie kleding, gezonde zenuwen en vele verassingen, voorzien onder het genot van een hapje en een drankje. Diploma’s, spelden en cadeaus waren op tijd binnen!


Deze dag stond in het teken van de collega’s in opleiding om ze in het zonnetje te zetten. Er waren 4 collega’s die een diploma in ontvangst mochten nemen. Twee collega’s van de Thuiszorg; Annelies Jansen en Krista Wijnings en Twee collega’s van de Kraamzorg; Karin de Wildt en Suzan Nefs.

Er waren 8 collega’s die een cadeau in ontvangst mochten nemen. Vier collega’s van de thuiszorg; Anita Aarts, Esther Bloks, Sharmaine Kooijmans en Ibtissam El Marzquioui hadden hun diploma al ontvangen tijdens de corona periode. Vier collega’s van de kraamzorg; Myriam Bastiaansen, Corina Pelders, Annemarie Wolf en Brussel Boersma hadden hun certificaat al ontvangen tijdens de corona periode.

De collega’s werden lachend onthaald door Bernadette, Wilma en Chris, om vervolgens via de rode loper de feestlocatie binnen te treden, op de Roemer Visscherlaan. Iedereen was van harte welkom vanaf 14.00 uur en er waren vele enthousiaste familieleden bij. De nodige foto’s werden gemaakt en nadat iedereen zijn/haar stoel had gevonden gingen we van start.

Wilma en Bernadette deden de aftrap en in het kort werd benoemd wanneer we zijn gestart met deze nieuwe opleidingsvorm SLW, dat staat voor Samen Leren in de Wijk. De Thuiszorg doet deze opleidingsvorm sinds 2018 en de kraamzorg doet deze opleidingsvorm sinds 2019. Er zijn al verschillende veranderingen doorgevoerd en de opleidingsvorm blijft door ontwikkelen. Vandaar dat de collega’s van de kraamzorg in het verleden een certificaat ontvingen en dat ze nu een diploma krijgen. Er was een eigen speld ontwikkeld voor de kraamverzorgenden maar nu hebben Suzan en Karin 2 spelden gehad; een eigen speld van DAT en een speld van CZO. De kinderen mochten het welverdiende speldje opdoen bij hun moeder als ze dat leuk vonden om te doen.

Vervolgens deed Veronique Schram een woordje namens STOC. STOC is het opleidingsinstituut die er zorg voor dragen, dat we voldoen aan alle kwaliteitseisen die gesteld worden om als beginnend beroepsbeoefenaar aan de slag te kunnen. Er komt immers veel verantwoordelijkheid kijken bij banen in de zorg. Veronique stond ook stil bij de familieleden die ook gemerkt hebben wat het betekend als je moeder een opleiding volgt, misschien een nieuwe onregelmatige baan kiest en stress kent vanwege examens die gedaan moeten worden onder een toeziend oog van een onafhankelijke assessor. Daarom meer dan lof dat de eindstreep behaald is en dat jullie zeer trots kunnen zijn op het behaalde resultaat.

Toen kwam het moment van ondertekening van de diploma’s. Annelies zette als eerste haar handtekening. Afwisselend volgde Karin, Krista en Suzan. Er werden nog persoonlijke anekdotes gedeeld of opvallende dingen die speelde tijdens de opleiding. Als cadeau ontvingen alle geslaagde collega’s een olijfboompje. Het boompje heeft als kenmerk dat het een boompje is wat nog gaat groeien en dat vonden we toepasselijk voor jullie. Jullie gaan ook verder doorgroeien als gediplomeerde collega’s die onze teams versterken. En daar zijn we erg blij mee en enorm trots.

Als laatste werden de collega’s naar voren gevraagd die een diploma of certificaat hebben behaald tijdens de corona periode. Daar het toen niet mogelijk was om een feest te organiseren, werd dat nu nog ingehaald. Iedereen is destijds wel verrast op hun werkplek , thuis of bij een werkoverleg. Dat was te zien op de televisie op de achtergrond. Om zoveel nieuwe collega’s welkom te heten is er een goede begeleiding nodig. Die begeleiding wordt gedaan door 2 coaches binnen SLW, Annelies voor de thuiszorg en Chris voor de kraamzorg. Namens ons allen: Dankjewel voor jullie onvoorwaardelijke steun.

Na het formele gedeelte volgde het informele gedeelte. De foto’s laten zien dat vele collega’s vanuit de teams, de administratie, de planning en onze collega’s van kantoor handen kwamen schudden aan alle geslaagden collega’s.