Aanleren van praktische zaken

Heeft u hulp nodig bij een van de onderstaande punten. Dan kan de wijkzuster u ook helpen.

Lichamelijke verzorging: o.a:- Signaleren van belangrijke zaken zoals bijvoorbeeld huid-beschadiging of  verkleuring; Helpen bij wassen;Hoe let ik op mijn houding?

Aan- en uitkleden: o.a: –Volgorde kleden bij verlamming; Hoe let ik op mijn houding?

Verplaatsing in en om het huis: o.a: – Begeleiden bij rollatergebruik; Hanteren rolstoel.

Hulp bij uitscheiding: o.a: -Omgaan met catheterzak; Omgaan met hulpmiddelen.

Aan- en uittrekken van steunkousen: o.a:- Hoe let ik op mijn houding?Hoe gebruik ik een hulpmiddel?

Hygiënisch werken: o.a:- Hoe bescherm ik mezelf tegen infectie?;Hoe bescherm ik de ander?

Hulp bij eten en drinken: o.a:- Welke aandachtspunten zijn er bij slikstoornissen?Hoe ga ik daarmee om?

Omgaan met hulpmiddelen: o.a:- Hoe ga ik op een goede manier om met de hulpmiddelen?Welke tips zijn er?

Tiltechnieken van bed naar stoel: o.a;- Hoe blijf ik gezond bij het uit bed halen van iemand? Hoe let ik op mijn houding.

Uw wijkzuster: 0165-555915 – wijkzuster@dekruisvereniging.nl