Artikelen door

Themamiddag Markland

Tijdens een themamiddag zijn de studenten van Markland uitgedaagd door middel van spelletjes om te achterhalen wanneer de kruisvereniging was opgericht. Ook moesten ze nav foto’s en een casus raden […]

Paaslunch

Op initiatief van Thecla Flipsen, wijkzuster in Ulvenhout is een week voor Pasen weer een Paaslunch georganiseerd. De bedoeling van deze actie was om ouderen een luisterend oor te bieden, […]

Ontmoetingsplek

De Kruisvereniging vindt het belangrijk om met de wijkbewoners in gesprek te gaan. De plannen zijn om samen met de wijkzuster de wijken in te gaan. De komende tijd gaan […]

Computerhulp

Vindt u het moeilijk om te werken met uw ipad of computer? In verschillende wijkgebouwen kunt u terecht voor gratis hulp. In elke gemeente is er wel een wijkgebouw die […]

Wandelen door het Arboretum

Kruisvereniging Oudenbosch en gymdocente Trudy Poots starten met een nieuw wandelclubje voor senioren. Onder het motto ‘Lekker vitaal’ gaan zij op dinsdagmiddagen tussen 13.30 – 14.30 uur wandelen door het […]