TRUDE DUBELAAR BEKROOND TOT ERE-WIJKZUSTER

Op vrijdag 9 december jl heeft De Kruisvereniging West-Brabant het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van onze zeer gewaardeerde wijkzuster Trude Dubelaar, in dienst bij Thuiszorg DAT, luister bijgezet. Bestuurslid van de Plaatselijke Kruisvereniging Roosendaal, mevrouw Lucette Hamers roemde Trude om haar tomeloze inzet voor de Roosendaalse wijkbewoners. Haar korte blik terug in de tijd leerde, dat in 2010 het startschot heeft geklonken van het project “De wijkzuster terug”. De inzet van de ‘oude’ wijkzuster in een moderne jas werd een feit. Vanaf dat moment werkt Trude meer en meer onafhankelijk, vanuit het belang van haar cliënt. Trude kent de buurt, het netwerk en de omgeving van haar cliënt, de wijkbewoner. Ze neemt de tijd om samen met deze wijkbewoner de beste oplossing te zoeken voor zijn of haar (zorg-)vraag. Trude werkt zoals deze burger heeft gevraagd; vanuit haar of zijn leefwereldbenadering treedt ze haar cliënt tegemoet.

Nu de wijkzuster sinds 2019 meer en meer zal worden ingezet in het ontstaan van Samen Leren in de Wijk, waarbij de aandacht nog nadrukkelijker verschuift naar (collectieve) preventie en deskundigheidsbevordering van de wijkbewoner zelf, heeft Trude zich opnieuw geprofileerd als kartrekker! Met niet aflatende energie heeft ze zich op haar veranderende rol gestort en voor menige wijkbewoner het verschil gemaakt. Voor onze Kruisvereniging een reden te meer om Trude te benoemen tot ERE-WIJKZUSTER, een titel die ze haar nog komende, hopelijk kerngezonde en blije pensioenjaren, zal laten terugdenken aan een onbetaalbare tijd in de thuiszorg! Lieve Trude, het ga je goed! Misschien wat uit het zicht, nooit uit ons hart…..