De burgerbeweging neemt heft in eigen hand: Kruisvereniging Roosendaal in actie!

Wijkzuster Trude Dubelaar gaat in haar wijken in Roosendaal bijscholing geven aan huis. Zij leert mensen onder andere verpleeg- en zorgtechnieken, zodat zij hun naaste kunnen helpen. Leden van de kruisvereniging kunnen gratis hiervan gebruikmaken. Als proef neemt de Kruisvereniging Roosendaal de kosten daarvan voor haar rekening. Hiermee gaat de Kruisvereniging Roosendaal met haar tijd mee. “Het is tijd om anders te denken, samen te leren en vooral ook samen te werken. Bij het geven van scholing beginnen we klein, met het oog op de fase waarin de wereld zich nu bevindt. Corona zorgt immers voor uitdagingen”, legt voorzitter Jac. Bovens uit.

De wijkzuster is de steun en toeverlaat van de wijkbewoners. Door te luisteren en te informeren weet zij als geen ander in te schatten waar iemand behoefte aan heeft. “Mede door corona willen mensen meer zelf kunnen doen. Bijscholing geeft hen dan de zekerheid dat ze de handeling verantwoord kunnen verrichten. Het ondersteunen van en ander wil je wél op een correcte wijze uitvoeren”, vertelt Jac. “Wij vinden dat zo belangrijk dat we als plaatselijke kruisvereniging hebben besloten deze kosten te financieren. Hierdoor krijgt wijkzuster Trude Dubelaar in haar wijken de vrije hand om antwoord te geven op vragen die mensen hebben. Wij willen met dit initiatief als voorbeeld dienen voor de andere plaatselijke kruisverenigingen om aan de ene kant wijkzusters extra ruimte te geven en aan de andere kant wijkbewoners te ondersteunen bij het helpen van hun naaste.”

Gratis cursussen met certificaat
De bijscholing aan huis is slechts een eerste stap. “Zodra corona het toelaat, gaan we gratis cursussen opzetten voor de leden. Het gaat om onderdelen van de zorg die mensen beter in de vingers willen krijgen en die met een certificaat beloond worden”, vertelt Jac. “Je kunt het deskundigheidsbevordering van wijkbewoners op maat noemen. Daarmee gaan we eigenlijk terug naar het verleden. Vroeger verzorgde de kruisvereniging wel 42 cursussen. Daar is nu niets meer van over. We willen het geven van cursussen in een nieuw jasje steken, helemaal gericht op de behoefte van deze tijd en met een kwaliteitsstempel erop.”
We nodigen alle leden die behoefte hebben aan bijscholing van harte uit om aan te sluiten bij de ontmoetingsplaatsen in de wijk.

Jac Bovens, voorzitter Kruisvereniging Roosendaal