Kruiswerk Keurmerk

Hoe weten we wat er nodig is voor goede zorg van mens tot mens? Door het u te vragen!

Leden van De Kruisvereniging weten wat goede zorg van mens tot mens is. Zij stellen de criteria op voor die andere manier van ondersteuning bij zorg, wonen en welzijn. Wijkzusters en (thuis)zorginstellingen die aan deze voorwaarden voldoen, krijgen het Kruiswerk Keurmerk. Uw garantie voor zorg die bij u past.
Dat is ook de zorg waarmee mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen en zelf de touwtjes in handen houden.

“Ik hecht meer waarde aan het Kruiswerk Keurmerk dan aan andere beoordelingen. Het Keurmerk gaat over de zorg in de praktijk. De andere zijn meer afvinklijstjes.”
Erik Gerritsen, secretaris generaal Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Terwijl de leden van De Kruisvereniging de voorwaarden voor goede zorg van mens tot mens opstellen, verzorgt CIIO de periodieke toetsing voor het keurmerk. Bij CIIO werken ruim 20 professionals die al jaren organisaties in de dienstverlening beoordelen, waaronder zorginstellingen, huisartsen, zorgopleidingen en vrijwilligers. Zo toetst CIIO de wijkzusters op bijvoorbeeld onafhankelijkheid, kennis van de wijk en samenwerking met anderen.

Op dezelfde manier toetst CIIO steeds meer andere zorgverleners, zoals (thuis)zorginstellingen De Algemene Thuiszorg (DAT), Surplus, de Wever en TWB Thuiszorg met Aandacht. Altijd vanuit de wensen van onze leden. En telkens opnieuw. Want inzichten, wensen en organisaties veranderen na verloop van tijd.

“Leden van de Kruisvereniging kijken of de wijkzuster de taal van de mensen spreekt en de beste oplossing voor ze zoekt.”
Antonet Adolfs, CIIO