[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Het wijkzuster keurmerk

 

Hoe het begon…

In december 2008 was de roep van onze leden luid en duidelijk: “wij willen de wijkzuster terug”. De eerste 2 wijkzusters begonnen op 24 februari 2010 bij zorginstelling Surplus maar onder ons regie. Nu zijn er 74 wijkzusters en wijkbroeders in West- en Midden-Brabant en zijn er vier organisaties aangesloten bij de coöperatie Wijkzuster. Op verzoek van onze leden hebben wij ervoor gezorgd, dat in de wijken en dorpen in West- en Midden-Brabant de wijkzuster voor de burgers weer het vertrouwde gezicht is geworden.

Coöperatie wijkzuster
Op ons initiatief is de Coöperatie Wijkzuster opgericht. De wijkzuster is in dienst van één van de zorgorganisaties, die lid is van de coöperatie. Thuiszorg DAT, Surplus, TWB thuiszorg met Aandacht en de Wever zijn lid van de coöperatie. Doel van de coöperatie: één wijkzuster werkend vanuit het Keurmerk cliëntgestuurde wijkzuster in elke kern en wijk als basisvoorziening. De coöperatie is actief in 12 gemeenten in West-Brabant en in Tilburg.

Keurmerk cliëntgestuurde wijkzuster
Essentieel is dat wij aan de ontwikkeling van het concept van de wijkzuster het verplichte keurmerk cliëntgestuurde Wijkzuster heeft verbonden. Door zich te laten toetsen door onze leden kunnen organisaties dit keurmerk verkrijgen en zich jaarlijks een spiegel voorhouden. Zij tonen hiermee aan dat ze werken vanuit de leefwereldbenadering. Vier zorgorganisatie in West- en Midden-Brabant werken onder de vlag van het keurmerk. In 2017 hebben ook 2 huisartsen zich laten toetsen. Het Toetsingskader cliëntgestuurde Wijkzuster is ontwikkeld door ons in samenwerking met CIIO, de certificeerder voor professionele dienstverlening. Op 19 oktober 2011 is de definitieve versie vastgesteld na de eerste formele toetsing en validatie. 

Onafhankelijk!
Door de wijze van organiseren en het keurmerk cliëntgestuurde wijkzuster is de wijkzuster echt onafhankelijk. De wijkzuster werkt vanuit de coöperatie, los van financieringsstromen en organisatiebelang. De wijkzuster werkt onafhankelijk, vanuit het belang van de cliënt. Zij kent de buurt, het netwerk en de omgeving van de cliënt. De wijkzuster heeft en neemt de tijd om samen met de cliënt de beste oplossing te zoeken. De wijkzuster werkt zoals de burgers hebben gevraagd; vanuit de leefwereldbenadering elkaar ontmoeten. 

 

 

De wijkzuster voor jong en oud

“Als wijkzuster ben je er niet alleen voor ouderen, maar help je ook jongere mensen. Zo was ik bij de buurman van een jong stel. Hij maakte zich zorgen om zijn buurvrouw die een erge vorm van straatvrees heeft. Het verzoek om hulp moest wel van haar komen. Daarom heeft de buurman geregeld dat zij mij een mailtje stuurde. Zo kwam ik met haar in contact. Ze vertelde me dat ze alleen buiten kwam met haar vriend of vader. In haar eentje durfde ze de straat niet op. Voor een verwijzing naar een psycholoog moest ze eerst naar de huisarts en dat was juist het probleem. Via de gemeente heb ik voor haar een thuisbegeleider kunnen regelen. Het gaat nu de goede kant op. Ze woont in een fl at. De laatste keer dat ik haar sprak was ze alleen naar de brievenbus gelopen. Dat was voor haar al een hele stap. Een wijkzuster kan iemand niet van zijn straatvrees afhelpen. Het is mooi dat je iemand wel kunt helpen door andere hulpinstanties in te schakelen.” Wijkzuster Cindy Suijkerbuijk

“Als een cliënt een (zorg)vraag heeft dan is het mijn taak om samen met de cliënt te bekijken wat zijn of haar wens is en hoe dat het beste georganiseerd kan worden.”