Ontvang gratis de mini-wijkzuster wanneer u vrienden/familie aanbrengt als lid!

Breng een nieuw lid aan

  Aangemeld door:

  Aanhef*
  Mevr.Dhr.

  Voorletter(s) en Achternaam*

  Lidnummer*

  (nadat het nieuwe lid de betaling van het lidmaatschap heeft voldaan ontvangt u de knuffel)

  Ja, ik wil lid worden van de Kruisvereniging voor €19,95 voor het kalenderjaar 2023.

  Zonder tegenbericht wordt het lidmaatschap elk jaar verlengd.

  Aanhef*
  Mevr.Dhr.

  Voorletter(s) en Achternaam*

  Geboortedatum*

  Adres*

  Huisnummer*

  Postcode*

  Woonplaats*

  Telefoon*

  Email*

  Betaling van contributie

  Machtiging
  Ja, ik machtig de Kruisvereniging om de jaarlijkse contributie van mijn bank(giro)rekeningnummer te innen.

  IBAN rekeningnummer*

  Ten name van*

  Datum*