Op donderdag 2 mei werden in de kapel in Oud Gastel door Kurt Kuhnen (HerstelXL)  de aanwezigen meegenomen in zijn levensverhaal. Zijn verhaal als ervaringsdeskundige met verward gedrag was een inspiratiebron voor de mooie gesprekken. Dat verward gedrag meer is dan psychose of agressie werd deze middag duidelijk. Fabian de Rond (Woonkwartier) deelde zijn ervaringen met gevolgen van verward gedrag bij het wonen. Denk aan: verwaarlozing, verzamelzucht met alle mogelijke gevolgen van dien voor leefbaarheid. Wijkagent Patty Keulers (Oud-Gastel/Stampersgat) ging in op vragen en vertelde over haar ervaringen. Tips en adviezen over hoe je het gesprek aan kan gaan met een verward persoon werden dankbaar ontvangen. Wijkverpleegkundige Anne Stokkermans (TWB) besprak vanuit haar professie haar ervaringen. Omgaan met verward gedrag heeft ook te maken met je eigen ervaringen en angsten. Er was ruime aandacht om hier het gesprek over te voeren. De benadering van ‘geen oordeel, rust, gelijkwaardigheid’ is een goede basis. Aanrader: Kurt heeft hierover een stuk geschreven in het laatste Kruisvenster( ledenblad van Regionale Kruisvereniging West-Brabant). link naar het artikel in Kruisvenster: Download Kruisvenster