Over De Kruisvereniging Noord-Brabant

Van mens tot mens

De vraag naar zorg groeit. Veel verschillende zorgorganisaties, regels van zorginstellingen, registraties en automatisering zou de zorg beter moeten maken.

Maar we zien nog steeds lange wachtlijsten, hokjes en systemen, standaardpakket huishoudelijke hulp, zorg op de minuut berekend, minder tijd en aandacht en telkens andere zorgverleners over de vloer.

Kan het anders?  Jazeker, met een andere vorm van zorgverlening. Van mens tot mens.

Door niet in hokjes te denken of in ‘pakketten’ huishoudelijk hulp. En bij thuiszorg niet meteen op de klok te letten.

Samen maken we de zorg anders. Met zorg en ondersteuning vanuit saamhorigheid. Warm en betrokken. Die uitgaat van uw persoonlijke situatie.

Met mensen uit uw wijk die wel voldoende tijd en aandacht voor u hebben en begrijpen welke zorg u nodig heeft. Omdat ze u kennen en zien waar behoefte aan is. Een wijkzuster met wie u openlijk bespreekt welke zorg of ondersteuning u nodig heeft. Die de weg weet om u die zorg te geven.

“Een wijkverpleegkundige komt pas als er een aanvraag op het hoofdkantoor ligt. De wijkzuster komt al langs als er een niet-pluis-gevoel is.”

Met hulp van buren, vrienden, familie en vrijwilligers krijgen we het voor elkaar. En natuurlijk waar nodig met professionals. Bijvoorbeeld van onze samenwerkingspartners die weten wat zorg van mens tot mens is.

Is dat haalbaar en betaalbaar? Zeker wel

Het is bewezen dat deze zorgverlening van mens tot mens aantoonbaar beter en zelfs goedkoper is. Omdat we al veel samen kunnen oplossen. En pas dure professionals inschakelen op het moment dat dit nodig is.

Steeds meer zorgverzekeraars en zorgaanbieders begrijpen dat en omarmen zorg van mens tot mens.

De wijkzuster

De Kruisvereniging zorgt dat er steeds meer wijkzusters komen. De wijkzuster is de spin in het web van zorg en welzijn. Uw steun en toeverlaat, die naar u luistert en de tijd voor u neemt. Zij verpleegt, verzorgt en organiseert de zorg en hulp die past in uw situatie.

“De wijkzuster krijgt zaken voor elkaar. Als ik ergens tegenaan loop, helpt zij mij eromheen te lopen.”

Voor de wijkzuster heeft u geen verwijsbrief, of indicatie nodig. Zij is er voor u en voor iedereen. Voor en met elkaar.

Kruiswerk Keurmerk

Leden van De Kruisvereniging weten wat goede zorg van mens tot mens is. Zij stellen de voorwaarden op voor die andere manier van ondersteuning bij zorg, wonen en welzijn. Wijkzusters en (thuis)zorginstellingen die aan deze voorwaarden voldoen, krijgen het Kruiswerk Keurmerk. Uw garantie voor zorg die bij u past.

Praktijkopleiding bij en met cliënten; verpleging en verzorging

Zorg van mens tot mens vraagt ook om een andere manier van opleiden. Met als basis meer ervaringskennis van cliënten. U weet tenslotte zelf het beste waaraan zorg van mens tot mens moet voldoen. We organiseren daarom ook de opleiding met en voor elkaar.

Help ons! steun ons of geniet van het ledenvoordeel

Samen zorgen we voor betaalbare en goede zorg op een andere manier, van mens tot mens.  Bent u ook voor andere zorg en ondersteuning van mens tot mens? Word lid van De Kruisvereniging. Bovendien krijgt u als lid extra ledenvoordeel op producten en diensten.

Geen behoefte aan een lidmaatschap? Maar u wilt wel de beste zorg voor uw vader, moeder of kind? Of straks voor u zelf? Steun ons werk met uw donatie.