ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Een ANBI draagt bij aan het algemeen nut. Organisaties met een ANBI-status:

  • richten zich voor minstens 90% op het algemeen belang
  • mogen geen winst maken
  • voldoen aan eisen voor integriteit
  • hebben strenge regels voor onkostenvergoedingen
  • hebben een beleidsplan

 

 

 

Informatie ANBI

ANBI Kruisvereniging Zevenbergen
RSIN/fiscaal nummer: 46.13.211
Beloningsbeleid: “Het beloningsbeleid van de bestuursleden, bestaat uitsluitend uit een vergoeding voor gemaakte kosten.”

jaargegevens 2012
jaargegevens 2013
jaargegevens 2014
jaargegevens 2015
jaargegevens 2016

jaargegevens 2017
jaargegevens 2018