De Raad van Toezicht dient het algemeen belang van De Kruisvereniging. De Raad controleert de begroting en jaarrekening, adviseert het bestuur, houdt toezicht op de gang van zaken en keurt strategische beslissingen van het bestuur goed.

Leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte kosten.