Paaslunch

Op initiatief van Thecla Flipsen, wijkzuster in Ulvenhout is een week voor Pasen weer een Paaslunch georganiseerd. De bedoeling van deze actie was om ouderen een luisterend oor te bieden, hen attent te maken op ondersteuning door de wijkzuster. Thecla is te bereiken op 06-43050854 of via e-mail Thecla.Flipsen@surplus.nl