-Persbericht- Kruisvereniging West-Brabant en TWB werken samen van uit gedeeld pand

Met ingang van 1 oktober 2022 delen de Kruisvereniging West-Brabant en Thuiszorg West-Brabant (TWB) het pand aan de Belder 2-4 in Roosendaal.

De verhuizing voelt als een heel logische en mooie stap in de samenwerking om de zorg toegankelijk te houden. ‘We zullen anders naar de groeiende zorgvraag moeten kijken en moeten investeren in samen- en zelfredzaamheid’, zegt TWB bestuurder Ruud Dijkers hierover. ‘En, daar hebben we elkaar heel hard bij nodig. We kunnen niet nóg harder werken, maar wel slimmer door het aanbod anders te organiseren, te innoveren en meer samen op te pakken. En dat gaat nou eenmaal beter met een partner die dichtbij zit’ besluit Dijkers.

Voorzitter van de Kruisvereniging West-Brabant Henk van Tilborg vult daarop aan: ‘We hebben een gezamenlijke missie. We willen de zelfredzaamheid van mensen vergroten en áls ze dan hulp nodig hebben, ze daar regie over laten houden. Dat kan door henzelf of hun omgeving te trainen in alledaagse zorghandelingen waar je geen professional voor hoeft te zijn. En dan snijdt het mes aan twee kanten: mensen blijven langer zelfstandig en de zorgprofessionals van TWB krijgen meer tijd voor complexe zorghandelingen’.

Mooie voorbeelden hiervan van zijn al te zien in de wijk. Zo organiseren ze samen trainingen waarin mantelzorgers en familieleden leren de druppelbril te gebruiken en steunkousen aan te trekken.

Gedeelde historie en toekomst!
TWB en de Kruisvereniging zijn geen vreemden van elkaar. Sterker nog, TWB ontstond in 1996 uiteen fusie van, onder andere, Stichting Kruiswerk West-Brabant. Dit was destijds de uitvoeringsorganisatie van de Kruisvereniging West-Brabant. Na een aantal jaar het eigen pad te hebben gevolgd met elk een duidelijk een andere rol, hebben ze elkaar de laatste jaren weergevonden als natuurlijke partners die elkaar versterken. De Kruisvereniging is onafhankelijk en zet zich puur in om, met behulp van vrijwilligers, inwoners zo lang mogelijk uit de zorg te houden. TWB ondersteunt en helpt hen daarbij door de inzet van deskundigheid en kennisoverdracht en verleent professionele zorg in die gevallen waarin dat nodig is.

Op de foto links TWB-bestuurder Ruud Dijkers en rechts voorzitter West-Brabant voorzitter Henk van Tilborg