SLW doet mee aan Slimme Zorg Estafette

Samen Leren in de Wijk doet mee aan de Slimme Zorg Estafette
Deze vindt plaats op 22 februari van 10.00 uur tot 12.00 uur. Aanmelden en informatie
Deelsessie 9 – Samen Leren in de Wijk
Door zorgmedewerkers op een andere manier op te leiden, wordt het aantrekkelijker om voor dit vak te kiezen. Studenten krijgen hun opleiding in de wijk. Daarbij worden ook zorgprofessionals, vrijwilligers, mantelzorgers, cliënten én wijkbewoners betrokken. Zo leert iedereen samen in de wijk en dat komt de zorg ten goede.
Sprekers: Joke Voermans, coördinator Samen Leren in de Wijk; Nel Flendrie, vrijwilliger; Thecla Flipsen, wijkzuster