Uit de praktijk: Wijkzuster Jenny de Bruijn uit Halsteren en Lepelstraat

“Een alleenstaande weduwe heeft veel indruk op me gemaakt. Haar enig kind woont op afstand. Mevrouw had weinig behoefte aan sociale contacten. Een praatje tijdens de dagelijkse wandeling was voor haar voldoende. Nadat zij een beroerte kreeg, kwam ik met haar in contact. Mevrouw had voor de opname een huishoudelijke hulp, maar wist haar naam en adres niet. In overleg met mevrouw en zoon heb ik geregeld dat zij nu huishoudelijke hulp krijgt via de WMO en dat haar boodschappen gedaan worden via de dienstencheque. Via de WMO heb ik ook kunnen regelen dat het afstapje bij haar appartement is weggenaald. Nu kan mevrouw met haar rollator weer naar buiten, samen met de hulp. Doordat mevrouw weinig contacten in haar woonomgeving heeft, heb ik haar meegenomen naar een dagbesteding in Halsteren. In het begin was zij heel negatief, maar nu kijkt ze uit naar haar wekelijkse uitstapje en geniet ze er op haar manier van. Koken lukte mevrouw niet meer na de beroerte, maar de maaltijden van Stichting Welzijn Ouderen vallen bij haar in de smaak. Met kleine stapjes heb ik haar vertrouwen weten te winnen. Gelukkig heb ik kunnen werken aan haar zelfredzaamheid en een stukje eenzaamheid weten weg te nemen.”