Video: zorgspecial

De Kruisvereniging is gevraagd mee te doen aan een zorgspecial die op 26 december 2021 op RTL-Z werd uitgezonden. De reden waarom wij hier aan mee hebben gedaan is omdat in de toekomst de wijkbewoners zelf meer de zorg voor een deel moeten doen, daar er niet voldoende professionals zijn die dit kunnen dan. De oplossing van dit probleem ligt bij en in de mensen zelf, leren van elkaar. Alle kennis en ervaring die er is in de wijk delen tussen wijkbewoners en de professionals…. Op deze manier houd je de zorg betaalbaar.