Bram Koole

Vrijwilliger Bram, PGB Adviseur

Het is alweer een hele tijd geleden dat er iets over mijn vrijwilligerswerk in het Kruisvenster is verschenen. Dat wil uiteraard niet zeggen dat ik op non-actief sta, want er gaat geen week voorbij of iemand heeft wel een probleempje met zijn PGB. 

Zes jaar geleden heb ik dit werk overgenomen van Jos Kemmeren en ik doe het nog steeds met evenveel plezier. Het moeilijkste was niet het erin komen, want ik kon altijd terugvallen op Jos, maar al snel kwamen er de grote problemen met de SVB die de salarisstroken voor elke verzorger produceerde. 

Vanaf 2015 kregen we te maken met de grote verandering: de opheffing van de AWBZ. Men kan vanaf dat moment PGB aanvragen via de Wlz (Wet langdurige zorg), via de ziektekostenverzekering of via de gemeente (Wmo, Wet maatschappelijke ondersteuning). In korte tijd veranderde er heel veel; en algemeen bekend is dat de SVB met grote problemen kampte. Ze waren voor ons gevoel meer met zichzelf bezig dan met de klanten. Zo kwamen ze steeds met andere formulieren op de proppen, zodat we nogal eens een formulier kregen teruggestuurd omdat dat zogezegd verouderd was. De communicatie per telefoon was heel afstandelijk en men wilde me soms niet te woord staan omdat ik officieel geen PGB-houder of gemachtigde was. De problemen zijn bij de SVB inmiddels goed opgelost en de laatste paar jaar draait het daar in mijn ogen soepel en probleemloos. Ook kunnen de PGB-houders zelfs met hun mobiel inloggen op de site om hun budget te checken of te raadplegen, waardoor minder telefoontjes gepleegd hoeven te worden. En mocht ik nog eens bellen, dan word ik klantvriendelijk te woord gestaan.

Aan het nieuwe systeem kleeft voor de adviseur een nadeel; de halfjaarlijkse verantwoording die we vroeger met de AWBZ richting Zorgkantoor moesten indienen is vervallen. Veel mensen vroegen daarbij altijd om onze hulp en dan was dit moment een ijkpunt om alles te checken en konden we nog tijdig eventuele wijzigingen doorvoeren. Nu denkt men dat alles goed loopt, omdat men elke maand de salarisstrook krijgt. Maar ik weet zeker dat men er goed aan zou doen om mij vaker in te schakelen om de zaak te controleren. Dat is gratis voor leden van De Kruisvereniging Noord-Brabant.

Bram Koole, PGB-adviseur