Joke Voermans, Samen Leren in de Wijk

Onderwijsvernieuwing in West-Brabant leert van de coronacrisis

Joke Voermans, van oorsprong verpleegkundige maar al jaren actief in het zorgonderwijs, is een

gedreven pleitbezorger van een nieuwe manier van leren. Praktijkgericht, ín de wijk (zonder

onderscheid tussen intramuraal of extramuraal) en met een intensief contact tussen iedereen die

maar kennis wil delen. Ze is er razend enthousiast over, en zij niet alleen. En dan komt dat virus … lees verder (klik op de foto)

Joke Voermans, Samen Leren in de Wijk

www.samenlerenindewijk.nl