Eigen regie

Als wijkbroeder of –zuster heb je het voordeel dat je zonder indicatie of wachtlijsten meteen mensen kunt helpen. Een goed voorbeeld daarvan is een echtpaar waarvan de man heel ernstig ziek was. De huishoudelijke hulp had mij gevraagd langs te gaan omdat de vrouw al haar tijd stak in de verzorging van haar man. Door de mantelzorgtaken ging ze niet langer naar haar sociale activiteiten. Ook vreesde de huishoudelijke hulp dat ze overbelast raakte.

Tijdens mijn bezoek was de vrouw heel blij dat ze haar verhaal aan iemand kwijt kon. Ze beaamde dat haar man afhankelijk van haar was en dat ze daardoor geen tijd meer had voor zichzelf. Ze hoopte dat het beter zou gaan worden, ze wist alleen niet hoe. Ze wilde wel graag de regie over haar eigen leven houden. We maakten een vervolgafspraak. Die belde ze echter binnen een week af. Achteraf bleek dat haar man mijn hulp niet op prijs stelde. Hij was bang dat ik ervoor zou zorgen dat hij werd opgenomen in een verpleeghuis, waardoor ze uit elkaar gehaald zouden worden. Het verzoek om afstand te houden heb ik gerespecteerd. Wel heb ik de huishoudelijk hulp gevraagd een oogje in het zeil te houden.

Op een gegeven moment raakte de vrouw verzwakt en lag zelfs even in het ziekenhuis. Tegelijk ging de gezondheid van haar man sterk achteruit. Hij kwam in zijn laatste levensfase. De wens van beiden om bij elkaar te blijven was groot. Daarom hebben ze me toch uitgenodigd. Nog diezelfde dag ben ik langsgegaan. Ik heb kunnen regelen dat het aantal uren huishoudelijke hulp werd uitgebreid, er extra mantelzorg kwam, maaltijdservice is ingeschakeld en dat wijkverpleging voor beiden werd ingezet.

Helaas is de man inmiddels overleden. Zijn vrouw maakt het op zich goed. Zij gaat weer naar haar sociale activiteiten en is bijna volledig zelfstandig. Ze krijgt de regie over haar leven terug. Fijn dat ik mee heb kunnen helpen om dat te organiseren. Wijkbroeder Bergen op Zoom