Familieleden als mantelzorgers

Sinds 2015 is de zorg veranderd. Veel mensen weten dat wel, maar weten niet precies wat er anders is en wat dat voor hen inhoudt. Ik leg dat graag uit en vind het fijn om mensen te helpen een oplossing te bedenken voor hun situatie. Voor 2015 was het bij de wijkverpleging: u vraagt en wij draaien. Nu wordt er veel meer verlangd van kinderen en andere familieleden om als mantelzorgers mee te helpen. Het valt niet mee om naast je drukke baan ook nog de zorg van je vader of moeder erbij te nemen. Het lukt niet iedereen om zelf tot een oplossing te komen. Daar help ik dan graag bij. Meestal komt de vraag van de oudere zelf. Die zegt meestal als eerste: ‘Ik wil niemand tot last zijn, maar heb wel hulp nodig’. Als ik met de oudere heb gesproken, nodig ik de kinderen uit om samen rond de tafel te gaan zitten. Samen krijg je vaak meer voor elkaar dan alleen. Ik geef tips, handvatten en stel bijvoorbeeld een netwerkkaart. Hiermee maak je overzichtelijk welk netwerk je kunt gebruiken en wie wat doet. Per situatie zoeken we samen naar wat mogelijk is en wat wij kunnen aanbieden. Ik schakel regelmatig met professionals in de wijk omdat bijvoorbeeld het netwerk van de oudere te klein is. Het is leuk om te zien dat familieleden ontdekken dat er veel meer mogelijk is met hulp van kinderen, kleinkinderen en buren. De kracht van de wijkzuster is dat je neutraal bent en een groot netwerk hebt waar je uit kunt putten. Als je creatief bent, is er altijd wel een oplossing te vinden. Wijkzuster