Opnames zorgspecial binnenkort op RTL Z

Als burgerinitiatief richten we ons op de burgers in de wijk.

Waar ligt de oplossing voor de problemen m.b.t. zorg en welzijn?
In de toekomst zullen we als wijkbewoners zelf de zorg voor een deel moeten doen, daar de professionals dit niet meer kunnen dan.

Zoek het zelf maar uit!  OEPS………….

De oplossing ligt bij en in de mensen zelf, leren van elkaar in de wijk, alle kennis en  ervaring die er is in de wijk delen tussen wijkbewoners en de professionals….BINNENKORT MEER.