Behoud de balans

Gezond zorgen kunt u leren. Als mantelzorger loopt u een verhoogd risico op overbelasting.

Zorgt u voor een familielid of kennis? Of helpt u iemand bij dagelijkse dingen? Misschien vindt u dat vanzelfsprekend. En misschien noemt u dat niet zo, maar dan bent u mantelzorger.

Zorgen voor een naaste is een bron van intieme en liefdevolle momenten. Maar de zorg kan ook zwaar zijn. In onze samenleving vragen we veel van onze mantelzorgers. U bent simpelweg onmisbaar.

Klik hier voor tips en adviezen.

bron www.vgz.nl/gezond-leven/mantelzorg

TERUG