Donderdagmiddag 7 maart hadden 20 mensen zich verzameld in de mooi versierde Kapel in het Steunpunt Surplus in Oud Gastel. Hier vond de SLW-ontmoeting plaats met het thema: Zorg in de laatste levensfase thuis. Met de kennismakingsronde bleek dat men diverse vragen en verhalen had over het hoe, wie en wat helpend is in deze belangrijke fase. Ellen Vd Weijde( regiocoordinator VPTZ) ging vanuit VPTZ West-Brabant-Tholen in op wat vrijwilligers doen en kunnen betekenen voor mantelzorgers en cliënten in de zorg in hun palliatieve, terminale of stervensfase. Met situaties uit de dagelijkse praktijk werd het duidelijk dat de zorg in de laatste levensfase vraagt om maatwerk en uitgaan van de wensen en mogelijkheden van mantelzorgers en cliënten. Ieder mens is namelijk uniek! Samen met de professionals is het doel om in de laatste levensfase comfort te bieden en warme zorg . Els Prikker , Seniorwijkvpk van het Hospice-team TWB, licht toe hoe de professionals deze specifieke zorg thuis uitvoeren, en wat mogelijk is. Het blijkt dat er veel mogelijk is, allemaal gericht op comfort voor cliënt en familie. Belangrijk hierbij is wel dat om veel mogelijk te maken men op tijd bespreekt met elkaar, vptz en professionals, wat men wilt en wat daarvoor nodig is in orde maakt, voor zover dat kan. De aanwezigheid van de Oudenbosche VPTZ-vrijwilliger Nel was hartverwarmend. Zij nam ons mee in haar beleving van haar inzet . Met haar 34 jaar ervaring kreeg ze iedereen stil. Zeker toen een ‘uitvinding’ van haar op tafel kwam , zo slim en eenvoudig ! Een gouden voorbeeld van anders denken en doen!! Op verzoek van de aanwezigen wordt in de planningen ‘ complementaire Zorg’ als thema opgenomen.