Els Meeuwisse

Dé wijkzuster Els Meeuwisse geridderd

Na veertig jaar als wijkzuster en wijkverpleegkundige te hebben gewerkt, nam Els Meeuwisse-Brouwers uit Heijningen afgelopen januari afscheid. Voor haar langdurige carrière in de zorg en het vele vrijwilligerswerk dat zij heeft verricht werd Els dinsdagmiddag benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
Els was uitgenodigd om op het regionaal wijkzustersoverleg in De Zeven Schakels in Zevenbergen haar loopbaan in een notendop te vertellen. Een carrière die begon in 1979 als wijkzuster van Fijnaart, Heijningen en Willemstad. Ze zag de wijkzuster verdwijnen en was een van de eerste wijkzusters nieuwe stijl die in 2010 terugkeerden. Els vervulde een pioniersrol en werd een rolmodel voor de omslag van de wijkzorg. Momenteel zijn er 74 wijkzusters en -broeders die volgens het Keurmerk Kruiswerk werken.
Sinds 1979 is Els bestuurslid van de Kruisvereniging Fijnaart & Heijningen. Onlangs heeft zij haar kennis ingezet om het scholingsproject Samen Leren in de Wijk mee te ontwikkelen. Bovendien geeft ze voorlichtingsavonden en is Els coach/begeleider van de verzorgenden en verpleegkundigen bij Surplus Zorg. Voor altijd blijft zij dé wijkzuster en nu een met een ridderlijke status.