31 januari, togen we vanuit SLW naar de Geerhoek in Wouw. Met ons, notaris Bas Beesems van MarkVliet Netwerk Notarissen , wijkverpleegkundige Laura Fieret Thuiszorg West-Brabant – TWB (TWB) waren er maar liefst 19 belangstellenden uit allerlei kernen aanwezig, En dat om te bespreken hoe je je laatste wensen in je leven vast kan leggen. Bas gaf op een prettige manier uitleg en ging in op vele vragen. Het verschil tussen een testament en levenstestament werd duidelijk. Ook dat de regelgeving veranderd is sinds 2002, en dat er veel mogelijk is . Bas en Laura adviseerden dat men het gesprek rondom de wensen in de laatste fase gaat voeren, om schrijnende situaties voor te blijven. Met veel informatie en inzichten werd er onder applaus afscheid genomen van Bas. Dat deze middag zinvol was bleek o.a. uit het gemiddelde evaluatiecijfer: 9,4!