1 februari, was er een Samen Leren in de Wijk-bijeenkomst in de kapel in Oud-Gastel op initiatief van de plaatselijke kruisvereniging Oud Gastel-Stampersgat. Het thema was: ‘omgaan met dementie: de mantelzorger’. De gedeelde ervaringen en verhalen bleken helpend en leerzaam bij de vragen van de deelnemers. Er was gespreksstof genoeg. Wijkverpleegkundige Anne Stokkermans @twb_thuiszorg_met_aandacht @twb_thuiszorg_met_aandacht (TWB) ging met stellingen in op adviezen voor de mantelzorger. Tevreden ging ieder naar huis.