ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Een ANBI draagt bij aan het algemeen nut. Organisaties met een ANBI-status:

  • richten zich voor minstens 90% op het algemeen belang
  • mogen geen winst maken
  • voldoen aan eisen voor integriteit
  • hebben strenge regels voor onkostenvergoedingen
  • hebben een beleidsplan

 

 

 

Informatie ANBI

Registratienummer volgt nader. Aanvraag is in behandeling